Genel

Yaşayan Sözlü Edebiyat Ürünleri & Sinop Örneği PDF Kitap İndir

Yaşayan Sözlü Edebiyat Ürünleri & Sinop ÖrneğiSözlü edebiyat ürünlerinin günümüz koşullarında yeri kalmadığı görüşü, halkbilimi alanının başlıca sorunlarından biridir. Yüz yüze ilişkilerin yaşandığı sözlü kültür ortamının yerini alan yeni iletişim biçimleri, yüzyıllardan beri sürdürüleni unutturmakla sorumlu tutulur. Ancak bu çalışmada odaklanılan nokta, henüz hafızalarda bulunan mani, efsane, fıkra, türkü gibi …

Kültür Tarihi

Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak PDF Kitap İndir

Türkleşmek, İslamlaşmak, MuasırlaşmakZiya Gökalp, Türkçülerin gayesinin muasır bir İslam Türklüğü olduğunun altını çizdiği bu eserinde; Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muasırlaşmak kavramlarına geniş açıklamalar getiriyor. Bu üç cereyanın gerekliliğini ortaya koyan Gökalp, okullarda öğretilen terbiye metotlarında takip edilen gayelerin de Türklük, İslamlık ve Muasırlık olduğunu belirtiyor.Türkleşmek akımından sonra İslamlaşmak ihtiyacının da kendiliğinden …

Antropoloji

Adonis, Attis, Osiris & Doğu Dinleri Tarihi Araştırmaları 1 PDF Kitap İndir

Adonis, Attis, Osiris & Doğu Dinleri Tarihi Araştırmaları 1Antropolog, halkbilimci, klasikler uzmanı, filolog gibi birçok kimliğe sahip olan James George Frazer, diğer eserlerinde olduğu gibi bu çalışmasında da tüm insanlık için ortak olanın peşinde. Bu yüzden kadim Anadolu medeniyetlerinden bahsederken Afrika yerlilerine geçtiğinde, Antik Yunanistan’ın bir ritüelini çözümlerken Kızılderili kabilelere …

Genel

Yaşayan Sözlü Edebiyat Ürünleri & Sinop Örneği PDF Kitap İndir

Yaşayan Sözlü Edebiyat Ürünleri & Sinop ÖrneğiSözlü edebiyat ürünlerinin günümüz koşullarında yeri kalmadığı görüşü, halkbilimi alanının başlıca sorunlarından biridir. Yüz yüze ilişkilerin yaşandığı sözlü kültür ortamının yerini alan yeni iletişim biçimleri, yüzyıllardan beri sürdürüleni unutturmakla sorumlu tutulur. Ancak bu çalışmada odaklanılan nokta, henüz hafızalarda bulunan mani, efsane, fıkra, türkü gibi …

Genel

Yaşayan Sözlü Edebiyat Ürünleri & Sinop Örneği PDF Kitap İndir

Yaşayan Sözlü Edebiyat Ürünleri & Sinop ÖrneğiSözlü edebiyat ürünlerinin günümüz koşullarında yeri kalmadığı görüşü, halkbilimi alanının başlıca sorunlarından biridir. Yüz yüze ilişkilerin yaşandığı sözlü kültür ortamının yerini alan yeni iletişim biçimleri, yüzyıllardan beri sürdürüleni unutturmakla sorumlu tutulur. Ancak bu çalışmada odaklanılan nokta, henüz hafızalarda bulunan mani, efsane, fıkra, türkü gibi …

Genel

Can Sağlığı Rehberi & Sağlıklı Olma ve Sağlıklı Kalmanın Bütüncül İlkeleri PDF Kitap İndir

Can Sağlığı Rehberi & Sağlıklı Olma ve Sağlıklı Kalmanın Bütüncül İlkeleriBu kitap Sümer’lerin “BESİNİNİZ İLACINIZ, İLACINIZ BESİNİNİZ OLSUN” ilkesinin bir özetidir. Beş bin yıldan beri insanlığın gerçekleri değişmemiştir. Ancak bilim gelişmiş, teknik ve pratik çözümler çağlar boyu iyileşmeye devam etmiştir. Türkiye’nin seçkin insanlarının çok geniş bir konuyu çok özet bir …

Genel

Duygu Odaklı Çift Terapisti Olmak & Çalışma Kitabı PDF Kitap İndir

Duygu Odaklı Çift Terapisti Olmak & Çalışma Kitabı“Aşk ilişkileri pazarlık değilse, kazanç ve kayıp üzerine yapılan konuşma ve anlaşmalar nedir öyleyse?” sorusuna cevap ararken birden “Aşk ilişkileri duygusal bağlardır… Aşk için sebep bulamazsınız ya da pazarlık yapamazsınız. Aşk, duygusal bir yanıttır” derken buldum kendimi.“Duygu Odaklı Çift Terapisti Olmak –Çalışma Kitabı”nda, …

Arkeoloji

Varlık ve Tapınak & Eski Yunan Tapınağının Kavramsal İnşası Üzerine Arkitektonik Bir Deneme PDF Kitap İndir

Varlık ve Tapınak & Eski Yunan Tapınağının Kavramsal İnşası Üzerine Arkitektonik Bir DenemeArkeoloji araştırmalarım esnasında, inanılırlığı sorgulanmayan, evrensel seviyede “bilimsel”gözüken birçok “keskin ifadenin” aslında oldukça sezgisel, romantik ve keyfi kanılara dayandığını gözlemledim. Batı’nın kültür tarihi ve arkeoloji disiplininde, özellikle 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın ilk yarısında, sanki bir “yapının” öyle olmasını …

Genel

Duygu Odaklı Çift Terapisti Olmak & Çalışma Kitabı PDF Kitap İndir

Duygu Odaklı Çift Terapisti Olmak & Çalışma Kitabı“Aşk ilişkileri pazarlık değilse, kazanç ve kayıp üzerine yapılan konuşma ve anlaşmalar nedir öyleyse?” sorusuna cevap ararken birden “Aşk ilişkileri duygusal bağlardır… Aşk için sebep bulamazsınız ya da pazarlık yapamazsınız. Aşk, duygusal bir yanıttır” derken buldum kendimi.“Duygu Odaklı Çift Terapisti Olmak –Çalışma Kitabı”nda, …

Folklor

İslamiyet Öncesi Arap Folkloru ve Kur’an PDF Kitap İndir

İslamiyet Öncesi Arap Folkloru ve Kur’anKur’an alanında araştırma yapmak isteyenler, onu anlayabilmek için gönderildiği toplumun dînî, kültürel, folklorik ve hukukî yapısını çok iyi bilmek durumundadır. Bu nedenle İslâm öncesi Arap toplumunun folklorik yapısını, örf ve âdetlerini, bunların Kur’an içerisinde ne kadar yer aldığını araştırmaya çalıştık. Çalışmamızda İslâm öncesi dönemle ilgili …