Önemli Olaylar/Davalar

Ermeni Entrikalarının Perde Arkası / Torlakyan Davası PDF Kitap İndir

Ermeni Entrikalarının Perde Arkası / Torlakyan DavasıKitap Hakkında:Bu kitap, asrın davası olarak nitelenen ve 70 yıl öncesi Azerbeycan Cumhuriyeti’nin eski İçişleri Bakanı Behbud Han Cevanşir’in, 18 Temmuz 1921’de Perapalas Oteli’nin önünde Misak Torlakyan adlı bir Ermeni tarafından vurularak şehit edilmesini anlatmaktadır. Bu cinayet davası, o zaman İstanbul işgal altında iken …

Haklar ve Özgürlükler

İsmail Beşikçi ve İfade Özgürlüğü PDF Kitap İndir

İsmail Beşikçi ve İfade ÖzgürlüğüDüşünceyi ifade özgürlüğü deyince: Voltaire’in “Düşüncelerinin karşısındayım, ama senin düşüncelerini savunma hakkını sonuna kadar destekleyeceğim..”

Temel Kitaplar

Parada-Mühürde-Belgede Sahtecilik Suçları PDF Kitap İndir

Parada-Mühürde-Belgede Sahtecilik SuçlarıKonu BaşlıklarıTCK Md. 197-212Parada Sahtecilik – Paraya Eşit Sayılan DeğerlerKıymetli Damgada Sahtecilik – Para ve Kıymetli Damgaları Yapmaya Yarayan Araçlar – Etkin PişmanlıkMühürde Sahtecilik – Mühür BozmaResmi Belgede Sahtecilik – Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek – Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan – Özel Belgede Sahtecilik – …

Haklar ve Özgürlükler

Gazetecinin Basın İş Kanunu’ndan Doğan Hakları ve Sorumlulukları & 5953 Sayılı Basın İş Kanunu ve Uygulaması PDF Kitap İndir

Gazetecinin Basın İş Kanunu’ndan Doğan Hakları ve Sorumlulukları & 5953 Sayılı Basın İş Kanunu ve UygulamasıGazetecilerin Çalışma Yaşamında Özel Olarak Korunulmasının NedenleriTürkiye’de Gazetecilere Yönelik Hukuki DüzenlemelerGazeteci Kavramı ve Basın İş Kanunu’nun İş Kanunu ile İlişkisiBasın İş Kanunu’nun Uygulama Alanı ve İstisnalarıBasın İş Kanunu’nda İş Sözleşmesiİşin Zaman Bakımından Düzenlenmesi

Kanun Kitapları

Yürürlükteki Tüm Vergi Kanunları PDF Kitap İndir

Yürürlükteki Tüm Vergi Kanunları• Vergi Usul Kanunu • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun • Gelir Vergisi Kanunu • Kurumlar Vergisi Kanunu • Katma Değer Vergisi Kanunu • Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun • Özel Tüketim Vergisi Kanunu • Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu • …

Hukuk

Koruyucu Hukuk İslam Hukuku PDF Kitap İndir

Merhaba arkadaşlar bu gün sizlere Koruyucu Hukuk İslam Hukuku PDF Kitap İndir’i tanıtacağım . Öncelikle şunu söylemeliyim ki Koruyucu Hukuk İslam Hukuku PDF Kitap İndir adlı kitabı edebiyat ustası olan Seyid Ali Küçüködük adlı yazar yazmıştır. Bu yazarın kitaplarına çok fena bayılıyorum acayip güzel kitaplar yazıyor umarım ki sizde Koruyucu …

Haklar ve Özgürlükler

Evrensel Hukuk Kuralları Açısından Türkiye Hukuk Düzeni & Kürtlerle Alevilerin Demokratik Hak İstemleri PDF Kitap İndir

Evrensel Hukuk Kuralları Açısından Türkiye Hukuk Düzeni & Kürtlerle Alevilerin Demokratik Hak İstemleriSosyologlar, insan doğası kavramından farklı bağlamlarda söz ederler. Ama çoğunluğu, insan doğası kavramının, insanın eylemi ve bilincinin, altında yattığı varsayılan öz ve onu gevşek bir biçimde belirleyen karakteristik özelliklerin tanınmasını içermektedir. Bu öğelerin tamamı bileşiminin nasıl olduğu tartışma …

Haklar ve Özgürlükler

Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri / Refah Devletinin Krizi Ekseninde Bir İnceleme PDF Kitap İndir

Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri / Refah Devletinin Krizi Ekseninde Bir İncelemeBİRİNCİ BÖLÜM REFAH DEVLETİNİN KRİZİ EKSENİNDE SOSYAL HAKLAR I. Terminoloji: Sosyal Devlet mi Refah Devleti mi? II. Sosyal Devletten Refah Devletine Giden Süreç İKİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKUNDA SOSYAL HAKLAR VE DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ I. …

Temel Kitaplar

Uygulamada Karşılıksız Yararlanma ve Mühür Bozma Suçları PDF Kitap İndir

Uygulamada Karşılıksız Yararlanma ve Mühür Bozma SuçlarıKarşılıksız yararlanma ve mühür bozma suçları uygulamada sıklıkla işlenen, birbirleriyle bağlantılı suçlardır.Kitapta, karşılıksız yararlanma ve mühür bozma suçlarının sistematik olarak dipnotlu yöntemle açıklamaları ve konuya ilişkin emsal kararlara yer verilmiştir.

Anayasalar

1918 Sovyet Anayasası & İşçi Sınıfının İlk Anayasası PDF Kitap İndir

1918 Sovyet Anayasası & İşçi Sınıfının İlk AnayasasıBu eser, Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti (RSFSC) anayasasının Rusça orijinalinden, devrimci ruhunu kaybetmeden yapılan ilk ve tek çeviridir. Bu anayasa tarihsel bir metin olmanın ötesinde, aynı zamanda ezilenlerin özlemlerinin güncel ve canlı bir manifestosudur.BÜTÜN İKTİDAR SOVYETLERE!